Quruda Mühəndisi Geoloji Tədqiqat İşləri

Geoengineering Ltd sahədən, geotexniki konsultasiya kimi  hərtərəfli geotexniki tədqiqat xidmətləri təklif edir. Quruda və yaxınlığında aparılan geotexniki tədqiqatlarla bağlı müfəssəl məlumat çatdırmaq üçün mütəxəssis işçi heyətimiz müştərək şəkildə fəaliyyət göstərir. Geotexniki qazıntının məqsədi süxurların davamlılıq xüsusiyyəti və quruluşu, yeraltı suların səviyyəsi haqqında məlumat toplamaq və texniki layihə ilə bağlı fikir formalaşdırmaqdır. Sahədə aparılan sınaqlar, yeraltından  götürülmüş torpaq nümunələri və bu nümunələrin laboratoriyada sınaqdan keçirilməsi geotexniki tədqiqata daxildir.


Geotexniki tədqiqat üçün sahədə aparılan sınaqlar:

·         Standart Penetrasiya Testi

·         Konus Penetrasiya Testi (Statiki Zondlama)

·         Müstəvi Yükləmə Testi

·         Kaliforniya Nisbi Dözümlülük Əmsalı Testi

·         Dinamiki Zondlama Testi

·         Torpaq Sıxlığı Testi

Kataloqu yüklə

 • Standart Penetrasiya Testi

  GeoEngineering şirkəti torpağın sıxlıq və davamlılıq əlamətlərini aşkarlamaq, laboratoriya testi və vizual yoxlanması üçün pozulmuş torpaq nümunələri əldə etmək məqsədi ilə BS 1377:1990 standartına müvafiq olaraq Statik Zondlama Testi (SPT) həyata keçirir.


  ·         Çəkicin sərbəst düşmə hündürlüyü: 75 sm və ya 300 inç

  ·         Çəkicin kütləsi: 140 funt və ya 63.5 kq

  ·         Penetrasiya: 45 sm və ya 100 zərbə

  ·         Maksimum zərbə sayı : 100 zərbə

 • Statik Zondlama Testi

  GeoEngineering şirkəti 20 tonluq  tırtıllı qaldırıcı kran və ya track-mounted cone aparatından istifadə edərək geotexniki ərazi tətqiqatları zamanı yarı davamlı torpaq məlumatları əldə etmək üçün Statik Zondlama Testini (CPT) həyata keçirir. Statik Zondlama Testi səsləri EN ISO 22476-1, DIN 4094-4, NFP94-119 və ASTM D5778-95 standartına uyğun olaraq elektrik zonddan istifadə edərək işləyir. Bütün CPT qazmaları imtina edənəcən (refusal) və ya 100 metrə (300 fut) qədər lineer metr olaraq həyata keçirilir. Zond torpağa batdıqca ölçülər davamlı olaraq aparata göndərilir və komputerdə qeyd olunur. Ölçülər test müddətində 2.5 və ya 5 sm aralıq ilə götürülür.

   

 • Müstəvi Yükləmə Testi

  GeoEngineering şirkəti torpağın maksimum dözümlülük qabiliyyətini, verilmiş yükə əsasən mümkün quraşdırmanı ASTM D 1194 və ya BS 1377-9: 1990 standartına uyğun olaraq müəyyən etmək üçün Müstəvi Yükləmə Testləri (PLT) həyata keçirir.

  Lövhənin yükgötürmə qabiliyyəti

  50 Ton

  Sınaq lövhəsinin ölçüsü

  300 - 600 mm

  Quraşdırma vaxtı

  15 dəq

  Hidravlik qaldırıcının yükgötürmə qabiliyyəti

  50 Ton

 • Çöl Şəraitində Sıxlığın Təyini Testi

  GeoEngineering şirkəti ASTM D 446-82, BS1377-44 standartlarına əsasən Sand Cone aparatından istifadə edərək torpağın vahid çəkisini və mövcud sıxlığını müəyyən etmək üçün Çöl Şəraitində Sıxlığın Təyini Testləri (FDT) həyata keçirir.

 • Kaliforniya Nisbi Dözümlülük Əmsalının Təyini Testi

  GeoEngineering şirkəti BS 1377-9: 1990 və (və ya) ASTM D1883 standartlarına uyğun olaraq avtomagistral yolların asfalt örtüyü və alt təbəqəsininin yük götürmə qabiliyyətini və mexaniki gücünü ölçmək üçün  Kaliforniya nisbi dözümlülük əmsalı testini (CBR)  tətbiq edir. Kaliforniya nisbi dözümlülük əmsalı testi ölçüsü maksimum 20 mm olan torpaq hissəciklərinin üzərində aparılır.

 • Dinamiki Zondlama Testi

  GeoEngineering şirkəti EN 1997-1, EN 1997-2 və (və ya) ASTM D 4633-86 göstəricilərinə əsasən torpağın penetrasiya dözümlülüyünü müəyyən etmək üçün dinamiki zondlama testi (DPT) həyata keçirir. Test zamanı möhkəm polad və ya çuqun 90 dərəcəlik zond buruq quyusunun dibinə salınır. Zond dəqiqədə 15-30 zərbə vurularaq torpağa batırılır və zondlamanın hər 200 mm artımında zərbələrin sayı qeydə alınır. 

 • İnklinometr Testləri

  GeoEngineering ASTM D6230-13 standartına uyğun olaraq torpaq hərəkətlərini müəyyənləşdirmək: torpaq sürüşmələri, bəndlərin sabitliyi, qazıntılar, dəstəklər və s. üçün inklinometr testlərini aparır.