Mədən Qazması

GeoEngineering, mədən qazma şirkətlərinə xammalın yüksək keyfiyyətlə və təhlükəsiz bir şəkildə tədqiqatının və çıxarılmasının təminatını verir. İxtisaslaşmış komandamız tarixi mədənçilik işlərinin və mədən girişlərinin ölçüsünü, vəziyyətini və təbiətini qiymətləndirir. Xidmətlərimizə layihə idarəçiliyi, məlumatların əldə edilməsi, tədqiqat, təfsir və görüntüləmə daxildir. Mədən qazma üzrə tədqiqatların əsas vəzifəsi mineral ehtiyatlarını, mineralların struktur vəziyyətini  və mədən yataqlarının strukturunu hesaba almaqdır. Mədən qazma işlərimiz müasir hidravlik qazma qurğularında “Wireline” sistemi ilə aparılır. Buruq qazma diametri PQ, HQ və NQ, buna uyğun olaraq quyu diametrləri 122.6 mm, 96.0 mm və 75.7 mm, müvafiq nümunə diametrləri isə 85mm, 63.5 mm yaxud 47.6 mm olacaq. Qazma bucaqları: Yerüstü buruq qazma işlərində 350 - 900, yeraltı buruq qazma işləri üçün isə 00 - 3600 təşkil edir.

Kataloqu yüklə