LAHİYƏLƏRİMİZ (Offshore)ÜMİD YATAĞINDA MÜHƏNDİSİ – GEOLOJİ AXTARIŞ İŞLƏRİ

Caspian Sea, Azerbaijan.

Multibeam Tədqiqatları: 640 l/km Seysmik CPT: 60 m Side Scan Sonar Tədqiqatları: 3300 l/km

Layihəyə bax