Dəniz (göllərdə) Mühəndisi Geotexniki Tədqiqatlar

Məqsədimiz dənizdə geotexniki xidmətlərin  təminatı üzrə aparıcı rol oynamaqdır. Xüsusi geotexniki qazma gəmiləri istifadə edərək  xidmətlərin sürətli şəkildə yerinə yetirilməsinə qarantiya veririk. Bu xidmətlərə aşağıdakılar daxildir:


·         Batimetrik Tədqiqat

·         Side Scan Sonar Tədqiqatı

·         Maqnitometriya Tədqiqatı

·         Seysmik Statik Zondlama Testləri

·         Pozulmuş Torpaq Nümunələrinin Alınması

·         Pozulmamış Torpaq Nümunələrinin Alınması

Kataloqu yüklə

 • Hidroqrafik (Batimetrik) Tədqiqatlar

  Geoengineering  dənizçilik layihələrində sualtının fiziki xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək üçün bir çox hidroqrafik və batimetrik xidmətlər təklif edir. Hidroqrafik tədqiqatlar “Matrix” exolot cihazı əsasında aparılır. Biz müntəzəm olaraq dəniz xəritələmə üçün yüksək çözümlü tədqiqatlar həyata keçiririk.  Beynəlxalq Hidroqrafiya Təşkilatı (BHT) Xüsusi Sifariş xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirdiyi kimi hədəfin müəyyənləşdirilməsi üçün səsin sıxlığı və əhatə dairəsinin təmin olunması baxımından yüksək keyfiyyətli onlayn nəzarət bizim üçün vacibdir.

 • Side-Scan Sonar Tədqiqatlar

  Biz okean yatağında sualtı səs vizualizasiya, borukəməri və sualtı qurğular kimi obyektləri təftiş etmək üçün Side-scan sonar tədqiqatı təklif edirik.  Araşdırmalar hidromaqnetik tədqiqatlarla birgə xətt şəbəkəsi boyunca ölçülən exolotla  həyata keçirilir.  Biz 2007 ABŞ istehsalı Teledyne Benthos şirkətinə məxsus sonar və 330 kHs-1250 kHs arasında dəyişən tezlik üzrə bir neçə sistem işlədirik. Sonoqramlara əsasən  su hövzələrinin dibində tapılan obyektləri görmək, yerini təyin etmək və ölçmək mümkündür.

 • Maqnitometr Tədqiqatları

  Geoengineering qatı dəmir kütləsinin yerini təyin etmək və maqnetik sahəni ölçmək üçün maqnitometr tədqiqatları təklif edir. Maqnetik tədqiqatlar exolot və gəmidən seysmik akustik profillə birgə aparılır.  Biz maqnitometr tədqiqatlar əsnasında yüksək keyfiyyətli və etibarlı nəticələri əldə  etmək üçün “Sea Spy Marine” maqnitometrinə sərmayə qoymuşuq. 

 • Seysmik Statik Zondlama Testi

  Geoengineering  yeraltı torpaq şəraitini dəqiq və sürətlə müəyyənləşdirmək üçün Manta Seysmik Statik Zondlama Sistemi ilə birgə Seysmik Statik Zondlama testi həyata keçirir. Bu sistem su yatağında 500 metr dərinliyə qədər 5 sm2- 15sm2 zondun 20 m – dən yuxarı zondlamaya imkan verir. Seysmik Statik Zondlama testindən əldə olunan  dalğa sürəti və modulları torpağın mayeləşdirilməsinə  və dərinlik funksiyası olaraq dalğa sürətini təmin etməklə səthi seysmik tədqiqatların təfsirinə kömək edir.

   

  Qoruyucu çərçivənin  bəzi xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:

  -       Çəki : 5500 kq  22000kq

  -       Uzunluq: 2.2 m – 3.0 m

  -       En : 2.2 m – 3.0 m

  -       Hündürlük : 3.3 m