“SATPAYEV” BLOKUNDA MUHƏNDİSLİK GEOLOJİ AXTARIŞ İŞLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Kazakhstan, Caspian Sea

Yer: Xəzər Dənizi, Qazaxıstan

Sifarişçi: Caspian Engineering Company

-       Konsaltinq Xidmətləri 

İl:  2016

Layihələr