ŞURTAN QAZ KİMYA KOMPLEKSİ LAYİHƏSİ

Kashkadarya, Uzbekistan

Yer: Kaşkadarya, Özbəkistan

Sifarişçi: ENTER Engineering

Qazma: 4470m

SPT: 2313

CPT: 720 m

-       Çöl sahə sınaqları, Geofiziki sınaqlar, Qaya və süxur nümunələrinin götürülməsi, Fiziki, mexaniki və kimyəvi xüsusiyyətlərin təyini

İl:  2018 – davam edir 


Layihələr