ALOV QÜLLƏLƏRİ

Baku, Azerbaijan

Yer: Bakı, Azərbaycan

Sifarişçi: Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi

Qazma: 330 l/km

SPT: 80

-       Qaya və süxur nümunələrinin götürülməsi, Piezometr testləri, İnklinometr testləri, Fiziki, mexaniki xüsusiyyətlərin təyini

İl:  2015

Layihələr